Budownictwo i nieruchomości

Za co odpowiada deweloper ?

Za co odpowiada deweloper ?
Potrzebujesz ok. 1 min. aby przeczytać ten wpis

Odpowiedzialność dewelopera za wady budynku wynika określonej w Kodeksie Cywilnym rękojmi. Deweloper zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad fizycznych wykrytych przez właściciela. Okres trwania rękojmi obejmuje trzy lata od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Dotyczy to między innymi nieszczelnych okien, wszelkich pęknięć lub wad budowlanych, pojawienia się grzyba na ścianach. Deweloper ma obowiązek takie wady usunąć. Należy sporządzić protokół, w którym szczegółowo opisujemy wszystkie wady. Można również zlecić wykonanie ekspertyzy i poprosić rzeczoznawcę o wycenę. Jeśli deweloper nie usunie usterek, można pełnoprawnie wejść na drogę sądową. Ważne w takiej sytuacji jest posiadanie potwierdzenia nadania i odbioru protokołu.

Rękojmia również uprawnia do odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy deweloper nie usunął wad po otrzymania zawiadomienia. Można również żądać obniżenia ceny nieruchomości o kwotę, jaką określi rzeczoznawca badając wady.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*