Budownictwo i nieruchomości

W jakim celu są wykonywane badania nawierzchni drogowych?

W jakim celu są wykonywane badania nawierzchni drogowych?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Nawierzchnie drogowe pozwalają bez przeszkód poruszać się wszelkiego rodzaju pojazdami. Mogą one być wykonane z wielu materiałów, ale zdecydowanie najczęściej są to Asfalty MMA, czyli mieszanka mineralno-asfaltowa złożona z kruszywa i lepiszcza. Tego typu nawierzchnie często poddawane są specjalistycznym badaniom, do których przeprowadzania wykorzystuje się zaawansowane maszyny takie jak penetrometry do asfaltu czy duktylometry cyfrowe umożliwiające dokonywanie pomiarów ciągliwości. Głównym celem badań jest wykazanie, czy dana nawierzchnia odznacza się odpowiednimi właściwościami i spełnia wymagane normy. Do czego jeszcze służą badania nawierzchni drogowych?

Po co przeprowadzane są specjalistyczne badania różnych nawierzchni drogowych?

Oprócz penetracji asfaltu i badania jego ciągliwości powszechnie wykonuje się także badania szorstkości, pozwalające wyznaczyć współczynniki tarcia na różnych trasach. Oczywiście istnieje znacznie więcej rodzajów badań, spośród których część pomaga w przygotowaniu dobrej i wytrzymałej mieszanki, natomiast pozostała grupa daje możliwość dokładnego kontrolowania stanu technicznego wylanych już nawierzchni. Bez specjalistycznych badań żadna nawierzchnia drogowa nie mogłaby być użytkowana, ponieważ są one niezbędne do uzyskania odbioru danej jezdni. Poza tym wiele firm zajmujących się budową dróg, a także instytucje zajmujące się ich zatwierdzaniem, przeprowadza badania po to, aby móc wyznaczyć odcinki niebezpieczne ze względu na specyficzne warunki.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*