Pieniądze i biznes

Kiedy wszczynane jest postępowanie egzekucyjne?

Kiedy wszczynane jest postępowanie egzekucyjne?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Kiedy polubowne załatwienie sprawy dotyczącej zobowiązań pieniężnych wobec wierzyciela nie przynosi rezultatu, dłużnik może zostać objęty postępowaniem egzekucyjnym. Jest to nic innego, jak szereg urzędowych czynności, których celem jest wypłacenie zaległości wierzycielowi. Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone mimo woli dłużnika: komornik sądowy, któremu powierza się przeprowadzenie czynności ma prawo zająć nie tylko świadczenia pieniężne, ale i ruchomości domowe, czy w końcu majątek w postaci domu lub działki. Sprawdź, kiedy wszczynane jest postępowanie egzekucyjne i jakie są jego etapy. 

Od polubownej ugody po drogę sądową: jak odzyskać swoje pieniądze od dłużnika?

Spłata długu, który zaciągnął u nas bliski znajomy, współpracownik czy też kontrahent rozpoczyna się od tak zwanej windykacji polubownej. Dochodzenie roszczeń w sposób ugodowy to z reguły nakłanianie dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowiązania. Możemy czynić to na piśmie lub nakłaniać do spłaty poprzez rozmowy i ponaglenia. Pisemne, przedsądowe wezwanie do zapłaty kończy polubowną próbę zawarcia ugody. Jeżeli dłużnik w dalszym ciągu będzie uporczywie uchylał się od obowiązku zapłaty konieczne będzie dochodzenie roszczeń drogą sądową.

Następstwem procesu sądowego z werdyktem korzystnym dla wierzyciela jest postępowanie egzekucyjne. Jest ono wszczynane w momencie, kiedy naszemu wyrokowi lub nakazowi zapłaty jest nadawana klauzula wykonalności, która nadaje orzeczeniu sądu moc sprawczą w postaci możliwości egzekucji. Ta z kolei musi być prowadzona przez właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub położenia nieruchomości, komornika sądowego. Warto nadmienić, że prawem wierzyciela jest wybór komornika. Więcej informacji na https://komorniktarnobrzeg.pl/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*