Pieniądze i biznes

Kiedy ogłoszenie upadłości jest koniecznością?

Kiedy ogłoszenie upadłości jest koniecznością?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Polskie prawo zezwala na ogłoszenie upadłości w przypadku trzech podmiotów – spółki, osoby fizycznej i osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą. Upadłość firmy jednoosobowej można ogłosić w przypadku gdy podmiot posiada status przedsiębiorcy, czyli wpis do rejestru przedsiębiorstw CEIDG. W jakich sytuacjach można wykorzystać taką możliwość?

Kluczowe przesłanki

Upadłość można ogłosić w przypadku, gdy firma nie jest wypłacalna, czyli nie ma możliwości regulowania zobowiązań. Najczęściej uznaje się ten warunek za spełniony, gdy długi utrzymują się przez okres co najmniej trzech miesięcy. Ponadto przedsiębiorca powinien mieć przynajmniej dwóch wierzycieli. W przypadku jednego upadłość jest zwykle nieosiągalna. Co więcej, sąd może oddalić wniosek, jeśli zaległości wynikają z czasowych trudności, np. opóźnienia w płatności od kontrahenta. Warto jednocześnie pamiętać, że zakres kryteriów obowiązujących w przypadku ogłoszenia przypadku upadłości konsumenckiej oraz upadłości konsumenckiej dla przedsiębiorcy jest różny. W drugim wariancie zasady są bardziej zaostrzone i warto się z nimi dokładnie zapoznać, aby uniknąć odrzucenia wniosku ze względu na niespełnienie warunków formalnych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*