Pieniądze i biznes

Czy spółka może uzyskać kredyt?

Czy spółka może uzyskać kredyt?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Jednym z podstawowych sposobów na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej i dalekosiężnych celów jest zaciągnięcie kredytu w banku. O ile w przypadku zwykłej firmy droga do pozyskania środków jest w miarę prosta, o tyle różnego rodzaju spółki muszą spełnić szereg dodatkowych warunków. Niektóre z nich są dosyć rygorystyczne. Na szczęście na rynku działa wiele profesjonalnych podmiotów oferujących pośrednictwo finansowe, które skutecznie pomagają spółkom w otrzymaniu kredytu. 

Uzyskanie zgody zarządu to często wymóg konieczny 

Kluczowym warunkiem uzyskania kredytu przez spółkę jest zgoda udzielona przez Walne Zgromadzenie, ewentualnie Zgromadzenie Wspólników. Wynika to z faktu, że banki zazwyczaj żądają ponadnormatywnych zabezpieczeń spłaty kredytu. W przypadku spółki komandytowej, w której kapitał pochodzi przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych, niezbędne jest również podpisanie przez właścicieli dokumentu zobowiązującego ich do ponoszenia indywidualnej odpowiedzialności finansowej w sytuacji, gdyby firma nie posiadała odpowiedniej ilości własnych środków.

Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi uzyskać specjalne pozwolenie od Rady Nadzorczej, zwłaszcza jeśli kwota kredytu znacznie przekracza kwotę kapitału zakładowego (o co najmniej połowę). Przy niższej kwocie decyzję podejmuje sam prezes, który w imieniu podmiotu podpisuje umowę z bankiem. Dodatkowe możliwe warunki to 12-miesięczny staż na rynku, a także potwierdzenie pozyskiwania wystarczająco wysokich dochodów miesięcznych. Dodajmy, że w naszym kraju funkcjonują liczne firmy, które oferują szybkie pozyskiwanie finansowania dla spółek.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*