Pieniądze i biznes

Prawo spadkowe – co powinno znaleźć się w testamencie?

Prawo spadkowe – co powinno znaleźć się w testamencie?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Testament to dokument, na podstawie którego pozostawiony przez zmarłego majątek przechodzi w posiadanie konkretnych osób. Jego sporządzenie może rozwiązać wiele problemów  przyszłości. Warto dowiedzieć się, jak odpowiednio go sporządzić oraz jakie elementy muszą się w nim koniecznie znaleźć.

W jaki sposób sporządzić testament?

Testament może być sporządzony tylko przez jedną osobę. Prawo spadkowe dopuszcza pozostawienie majątku wybranej osobie, a także podział na kilku spadkobierców. Można również wskazać w nim konkretne dobra, które mają przejść w posiadanie konkretnych osób. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby cały bądź część majątku przekazać na rzecz fundacji lub wybranej organizacji. Aby dokument ten mógł zostać uznany za ważny musi być sporządzony dobrowolnie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Oprócz zawartych w nim zapisów dotyczących podziału majątku oraz spadkobierców musi być opatrzony własnoręcznym podpisem. Do tego, aby uznać go za ważny w świetle prawa dokument musi posiadać co najmniej własnoręcznie wpisane nazwisko. W innym przypadku jest on nieważny. Testament można napisać samodzielnie w domu lub w kancelarii notarialnej, dzięki czemu będzie on trudny do podważenia.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*